Personvernerklæring for kunder i Tysvær Regnskap AS

Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Tysvær
Regnskap AS. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Tysvær Regnskap AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre kunder: Personalia (navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse), innloggingsinformasjon på våre nettsider (brukernavn, passord mv.).

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter oppdragsavtalen
med deg. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med oppdraget eller forespørsel om oppdrag, via e-post, telefon, SMS og
postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, stilling, telefon, e-postadresse mv. benyttes for å kunne oppfylle
avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er oppdragsavtalen, jf.
Personvernforordningens artikkel 6 (b). Opplysningene behandles også for å gi deg informasjon,
tilbud og service via e-post, telefon og SMS.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med oppdragsavtalen eller
oppdragsforespørselen.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best
kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre
besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med oppdragsinngåelsen lagres i 3,5 år. Opplysninger vi er
forpliktet til å bevare etter bokføringsloven, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, GDPR og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve
retting eller sletting av opplysninger. Du kan protestere mot behandling av personopplysninger, og
be om begrensning av behandling. Ta først kontakt med din kontaktperson/oppdragsansvarlig hos
oss dersom du mener at vi ikke overholder personvernreglene. Du kan også klage til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive
opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring av innsyn, retting ogsletting kan sendes til følgende adresse: post@tysverregnskap.no, evt til din
kontaktperson/oppdragsansvarlig hos oss.